رفتن به نوشته‌ها

صفحه نخست

jeld
3D STRUT
خرپایی نهایی
uyanduz
ارتباط بین برنامه ها
انواع خرپا
فشار ختک ها
previous arrow
next arrow
jeld
3D STRUT
خرپایی نهایی
uyanduz
ارتباط بین برنامه ها
انواع خرپا
فشار ختک ها
previous arrow
next arrow

گودبرداری از مباحث حائز اهمیت و پر مخاطره در مهندسی عمران به ‏شمار می‏رود و درصورتیکه به نحوی غیر اصولی بدان اقدام شود، می‏تواند عواقب جبران ‏ناپذیری را بهمراه داشته باشد. امروزه با توجه به گسترش ساخت‏ وساز‏های مناطق شهری و لزوم احداث ساختمان‏های بلند مرتبه با طبقات تحت‏ الارضی، اهمیت گودبرداری ایمن دو چندان شده ‏است. در این بین انتخاب سیستم پایدارسازی مناسب نیز مقوله‏ای است که باید با عنایت به شرایط ساختگاه و پروژه صورت ‏پذیرد. تاکنون سیستم‏های سازه نگهبان متعددی جهت این امر به کار گرفته شده است و شاید بتوان گفت سیستم سازه نگهبان خرپایی در وهله اول و سیستم مهار متقابل در وهله دوم، از جمله سیستم‏هایی هستند که در کشور ما رواج قابل توجهی داشته‏ اند. ضمن اطلاع مؤلفین از وجود چندین کتاب ارزشمند در این حوزه و قدردانی از زحمات نویسندگان این آثار، کتب موجود غالباً به کلیات، مبانی اولیه و فرآیند اجرایی سیستم‏های خرپایی و مهار متقابل پرداخته‏اند و در زمینه طرح سیستم سازه نگهبان خرپایی متکی بر روش‏های سنتی و نمودارهای از پیش تعیین شده می باشند. بدین ترتیب نیاز به مرجعی که به نحوی نرم‏ افزاری، به تشریح مسائل مرتبط با مدلسازی سیستم‏های خرپایی و مهار متقابل بپردازد، احساس می ‏شود. لذا بر آن شدیم تا در حد بضاعت، مجموعه‏ای در این خصوص تدوین نماییم تا به شکلی کاربردی و خودآموز با تمرکز بر مسائل مدلسازی نرم‏ افزاری، در اختیار جامعه مهندسی قرار گیرد تا بتوانند نسبت به طرح اصولی سیستم‏های مزبور اقدام نمایند.